Παθολόγοι Λάρισα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: Αλ.Παπαναστασίου 53 (έναντι ταχυδρομείου), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410531597 | 6974943949
F: 2410531597

599