Ορθοδοντικοί Λάρισα

ΣΟΦΙΑ Μ. ΚΑΡΑΒΑΚΑ
Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S, Dipl.
Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιολογίας Στόματος | Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπ/νος: Σοφία Καραβάκα
Δ: Αλ. Παναγούλη 18, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410252405 | 6974489832
E: skaravaka@yahoo.gr

ΣΟΦΙΑ Μ. ΚΑΡΑΒΑΚΑ

Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S, Dipl.
Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιολογίας Στόματος | Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ιατρείο παρέχει ορθοδοντική θεραπεία σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγχρονα μέσα και μέθοδοι.

Αντιμετωπίζονται παιδιά στα πλαίσια της πρώιμης ορθοδοντικής θεραπείας, με σκοπό την αποφυγή εξέλιξης ή επιδείνωσης ενός ορθοδοντικού προβλήματος, έφηβοι με κάθε είδους ορθοδοντικό πρόβλημα και ενήλικες.

Χρησιμοποιούνται μεταλλικά σιδεράκια, τα πιο μικρά (mini) και διακριτικά, με πολύ μεγάλη ποικιλία χρωματιστών ελαστικών προσδέσεων, γεγονός που αποτελεί πλέον παιχνίδι για τα παιδιά.

Επίσης χρησιμοποιούνται  κεραμικά (διάφανα) άγκιστρα, τα οποία παρέχουν πολύ καλή αισθητική εικόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και επιλέγονται κατά κύριο λόγω από ενήλικες.

Επίσης  χρησιμοποιούνται κινητές συσκευές (μασελάκια) για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν τέτοιου είδους αντιμετώπιση.

Τέλος υπάρχουν περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζονται με την τεχνική invisalign, η οποία απαιτεί σειρά από διαφανείς νάρθηκες, που κατασκευάζονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων του ασθενή. Η μέθοδος έχει αρκετά υψηλότερο κόστος λόγω ιδιαίτερων προϋποθέσεων εφαρμογής της.

Υπάρχει συνεργασία με κάθε άλλη ειδικότητα που μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως παιδοδοντίατρος, περιοδοντολόγος ή γναθοχειρουργός.

522