Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ Κ. ΚΑΝΕΛΑ
Οικονομολόγος | Λογίστρια
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

Λογιστικά | Φοροτεχνικά | Ασφάλειες | Επιδοτήσεις

Δ: Παπαναστασίου 70 (4ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410410290 | 6974018580
F: 2410410290
E: kanelakas@gmail.com

Κασιδιάρη Κ. Κανέλα

Οικονομολόγος | Λογίστρια

 • Οργάνωση και Εποπτεία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Τήρηση Βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και Φορολογικών Υποχρεώσεων
 • Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα
 • Μισθοδοσία
 • Ολοκληρωμένο Φορολογικό Σχεδιασμό
 • Κοστολόγηση
 • Ειδικά Θέματα
 • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων
 • Ασφαλιστικές - Φορολογικές ενημερότητες
 • Δηλώσεις Ε1 - Ε2 - Ε3 - Ε5 - Ε7 - Ε9
 • Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου
 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων – Συστάσεις Μεταβολές Εταιριών
 • Ατομικών Επιχειρήσεων (Β – Γ) Κατ.
 • Ο.Ε. - Ε.Ε. (Β – Γ) Κατ.
 • Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
 • Υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτου, Ζωής, Υγείας κτλ.

829