Μηχανικοί Πολιτικοί Λάρισα

ΚΑΣΙΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Διαχείριση Έργων Παν. Θεσσαλίας

Ενεργειακή Επιθεωρήτρια

Υπ/νος: Μαρία Κασιδούλη
Δ: Παλαιστίνης 2, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2414009419 | 6981316984
E: mkasidou@gmail.com

Κασιδούλη Μαρία

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
MSc Διαχείριση Έργων Παν. Θεσσαλίας
Ενεργειακή Επιθεωρήτρια

Υπηρεσίες

  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Επισκευές | Ανακαινίσεις | Κατασκευή | Επίβλεψη
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Κτηματολόγιο

29766