Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φοροτεχνικός – Λογιστής – Οικονομολόγος
Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Παν. Μακεδονίας

Φοροτεχνικό - Λογιστικό Γραφείο

Υπ/νος: Κατσακούλης Δημήτριος
Δ: 23ης Οκτωβρίου 5 , τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2411810464 | 6988570557
E: katsakoulisd@yahoo.gr

Κατσακούλης Δημήτριος

  • Φοροτεχνικός – Λογιστής – Οικονομολόγος
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Το Φοροτεχνικό – Λογιστικό Γραφείο του κ. Δημητρίου Κατσακούλη βρίσκεται στην οδό 23ης Οκτωβρίου 5 στη Λάρισα παρέχοντας πλήρη κάλυψη σε φορολογικά και λογιστικά θέματα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιτηδευματίες. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για υποβολή κάθε μορφής αιτήσεων, καθώς και την κάλυψη όλων των φορολογικών αναγκών που προκύπτουν μέσα στη διάρκεια του έτους, τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις επιχειρήσεις.

 

Στο γραφείο μας, μπορείτε να πληρώσετε όλους τους λογαριασμούς απλά και γρήγορα με μετρητά και κάρτα

29720