Καφεκοπτεία | Καφές Λάρισα

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ
Καφεκοπτείο | Ξηροί Καρποί

Υπ/νος: Κατσαμάκας Αχιλλέας
Δ: Μεγ. Αλεξάνδρου 17Α & Κούμα, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410533430 |

29732