Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Λάρισα

01 yperoxi logo

ΥΠΕΡΟΧΗ

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Δ: (1o) Καραολή Δημητρίου 16, Νεάπολη | (2ο) Κέκροπος 5, Πυροβολικά, τ.κ: 41334, Λάρισα
T: 2410622437, 2410619133 |
E: info@kdvm-yperoxi.gr