Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Λάρισα

01 kek dynamiki logo

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Δ: Κεντρικό: Ηρ.Πολυτεχνείου 229, τ.κ: 41221, Λάρισα
T: 2410287061-2, 2410579560, 2413010296 |
F: 2410287061-2
E: kek@dynamiki.gr

ΚΕΚ ΑΡΓΩ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Φαρσάλων & Τσάτσου 2 , τ.κ: 41335, Λάρισα
T: 2410660045 | 6980114678
F: 2410660015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Σωκράτους 119 , τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2410552729, 2410552706, 2410552736, 2410552766 |
F: 2410552790

Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Ηρώων Πολυτεχνείου 211 , τ.κ: 41221, Λάρισα
T: 2410579565-6 |
F: 2410579567

OPEN MELLON

Εκπαίδευση | Συμβουλευτική | Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων
Δ: Αλ. Παναγούλη 73 , τ.κ: 41223, Λάρισα
T: 2410551320 |
F: 2410551321

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Παλαιολόγου 19 , τ.κ: 41223, Λάρισα
T: 2410554026, 2410554027 |
F: 2410554028

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Σωκράτους 111 , τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2410553892 |
F: 2410551145

ΚΕΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Σωκράτους 111 , τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2410555590 |
F: 2410555591

ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δ: Σωκράτους 111 , τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2410553203 |
F: 2410554075

LE@RN-IT

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Δ: Βενιζέλου 141 , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410621437 |
F: 2410621438