Ορθοπαιδικοί Λάρισα

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ι. ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ MD, MSc, FEBOT
Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Στρατιωτικός Ιατρός

Δ: Ρούσβελτ 15Α, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2411115078 |

30055