Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία Λάρισα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Δικηγορικό Γραφείο

Δ: Απόλλωνος 9, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410251626 |
W: vkokkalis.gr

24314