Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ
Οικονομολόγος
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών - Μελετών

Δ: Μανδηλαρά 20, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410549929 | 6972845917
F: 2410549929
E: ilias@kotsibo.gr

ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

2968