Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ
Οικονομολόγος
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Δ: Μανδηλαρά 20, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410549929 | 6974824324
F: 2410549929
E: eva@kotsibo.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

833