Πνευμονολόγοι Λάρισα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ - ΤΕΠΕΤΕ
Ιατρός | Ειδικός Πνευμονολόγος

Δ: Κύπρου 57, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410536250 | 6937233001

355