Κρέατα Νωπά
Λάρισα

01 pliatsikas logo

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Κοτόπουλα & Αυγά
Πάντα Φρέσκα

Δ: Ασκληπιού 84, τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410619540 |

ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ

Πτηνοπωλείο | Aυγοπωλείο
Δ: Κύπρου 1 & 28ης Οκτωβρίου , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410231819 |