Κτηνοτροφεία | Χοιροτροφεία | Πτηνοτροφεία
Λάρισα

01 loupas logo

ΛΟΥΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κρεοπωλείο | Βιοτεχνία Αλλαντικών
Χοιροτροφική Μονάδα

Δ: Μακρυχώρι Λάρισας, τ.κ: 40006, Λάρισα
T: 2495022432 |
E: loupasmeat@gmail.com

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΙΧΟΥ

Χωριάτικα Κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής
Δ: Δήμητρα, Αγιά Ν. Λάρισας , τ.κ: 40003, Λάρισα
T: | 6944989405