Οδοντίατροι Λάρισα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΧ. ΛΑΧΑΝΑ DDS, MSc
Χειρουργός Οδοντίατρος
Πτυχιούχος Α.Π.Θ.

MSc Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική & Προσθετική Εμφυτευμάτων, Πανεπιστήμιο Leeds, Αγγλία

Υπ/νος: Χρυσούλα Λαχανά
Δ: Παλαμά 1 (1ος όροφος), τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410550201 | 6974538610
E: chrisoulach@yahoo.com

Χρυσούλα Λαχανά DDS, MSc

Χειρουργός Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.

MSc Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική & Προσθετική Εμφυτευμάτων, Πανεπιστήμιο Leeds, Αγγλία

29713