Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Δ: Πατρόκλου 5, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410250559 |
F: 2410250930

543