Πιτσαρίες (Pizzeria) Λάρισα

MILANO PIZZA
Πιτσαρία

Δ: 1ης Μεραρχίας 15 Νεάπολη, τ.κ , Λάρισα
T: 2410620888 |

15687