Τεχνικές Εταιρείες Βόλος

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα, Αδιατάρακτη Κοπή, Τσιμεντενέσεις, Ρητινενέσεις
Πώληση - Ενοικίαση - Τοποθέτηση Μεταλλικών Ικριωμάτων (Σκαλωσιές)

Οικοδομικές Εργασίες

Υπ/νος: Μπαμπαλής Δημήτριος
Δ: Κουντουριώτου 21, τ.κ 38333, Βόλος
T: 2421036236 | 6988439999, 6985980616
E: dbabalis@hotmail.gr

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα, Αδιατάρακτη Κοπή, Τσιμεντενέσεις, Ρητινενέσεις | Βόλος

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο Βόλο στις επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων. Διαθέτοντας εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργεία η εταιρεία μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει από το ποιο μικρό ως το ποιο μεγάλο έργο επισκευής – ενίσχυσης οποιασδήποτε κατασκευής, η οποία έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς ή επειδή έχει φθαρεί λόγω της επίδρασης κλιματολογικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της.

Εφαρμόζουμε παραδοσιακές μεθόδους ενίσχυσης (GUNITE, Χαλυβδοελάσματα) ή ποιο μοντέρνες μεθόδους (ανθρακονήματα, υαλονήματα) με σκοπό την έντεχνη επισκευή – ενίσχυση της κατασκευής με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

  • Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Gunite
  • Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν
  • Τσιμεντενέσεις / Ρητινενέσεις

 

Πώληση - Ενοικίαση - Τοποθέτηση Μεταλλικών Ικριωμάτων | Βόλος

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στις οικοδομικές εργασίες και συγκεκριμένα στις ενοικιάσεις - τοποθετήσεις και πωλήσεις μεταλλικών ικριωμάτων (σκαλωσιές) παντός τύπου στο Βόλο αλλά και σε όλο το χώρο της Θεσσαλίας.

Η εγγύηση που προσφέρουμε, κατέστησε την εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια μόνιμο συνεργάτη μεγάλων εταιρειών σε όλη την Θεσσαλία, καθώς ανταποκρινόμαστε πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας - ποιότητας και συνέπειας του εργοστασίου.

Όλα τα χρησιμοποιημένα μεταλλικά ικριώματα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές και στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συνοδεύονται από ISO 9001:2000, πιστοποιητικό ποιότητας για σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος πώλησης - ενοικίασης - τοποθέτησης καταστούν την εταιρεία μας τη μία και μοναδική λύση για τη χρήση μεταλλικών ικριωμάτων (σκαλωσιές)

  • Πώληση Μεταλλικών Ικριωμάτων - Σκαλωσιές - Βόλος
  • Ενοικίαση Μεταλλικών Ικριωμάτων - Σκαλωσιές - Βόλος
  • Τοποθέτηση Μεταλλικών Ικριωμάτων – Σκαλωσιές - Βόλος

29987