Παθολόγοι Λάρισα

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΤΑΛΑ, MD
Ειδική Παθολόγος
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Υπ/νος: Στυλιανή Μπατάλα
Δ: Βόλου 51, τ.κ 41336, Λάρισα
T: 2410288667 | 6972076547
E: stellbatal@gmail.com

Στυλιανή Μπατάλα, MD

Ειδική Παθολόγος | Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Δέχεται με ραντεβού

29319