Οδοντίατροι Λάρισα

ΜΥΛΩΝΑ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χειρουργός Οδοντίατρος, DDS
Πτυχιούχος Α.Π.Θ.

Υπ/νος: Παρασκευή Μυλωνά
Δ: Παπακυριαζή 31-33 & Παπαναστασίου, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2413019755 | 6974334767
E: mylonapar@gmail.com

29289