Παθολόγοι Λάρισα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΑΡΗΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: Ρουσβελτ 20 (1ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410533361 | 6977077038

431