Νεφρολόγοι
Λάρισα

ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ - ΜΠΑΣΔΕΚΗ

Ειδικός Νεφρολόγος
Δ: Παναγούλη 2 , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410259557 |