Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ | ΝΙΚΑ - ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΜΑΡΙΑ
Λογοθεραπεία | Εργοθεραπεία | Μουσικοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη | Ειδική Αγωγή

Υπ/νος: Μαρία Νίκα - Τσιτσιφλή
Δ: Αεροδρομίου 16 (1ος όροφος), τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410555341 | 6936554082
E: info@tologopaignio.gr, maria_nika@hotmail.com
W: tologopaignio.gr

Το Λογοπαίγνιο | Μαρία Νίκα - Τσιτσιφλή

Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο

 

ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ είναι στελεχωμένο από ειδικούς στο χώρο της λογοθεραπείας, μουσικοθεραπείας - νευρολογικής μουσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και ειδικής αγωγής. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται τόσο από το επιστημονικό υπόβαθρο της θεραπευτικής μας ομάδας, όσο και από την αγάπη μας για προσφορά στον άνθρωπο.

Έχοντας πάντα "τον άνθρωπο στο επίκεντρο", η άριστα καταρτισμένη θεραπευτική μας ομάδα, σε συνδυασμό με τη χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και αξιόπιστων εργαλείων, διασφαλίζει την ορθή εκτίμηση του επιπέδου λειτουργικότητας και δυσκολιών των ασθενών, δημιουργεί εξατομικευμένα και δομημένα προγράμματα θεραπείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκατάστασή τους.

Η Μαρία Νίκα - Τσιτσιφλή, Msc/NDT Λογοθεραπεύτρια, ειδικός σε θέματα Διατροφής και την επίδρασή της στην Υγεία και στη Νόσο και με μεταπτυχιακή επίσης, εκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (NDTBobath), που αφορά την αποκατάσταση και θεραπεία παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αισθητικοκινητικές διαταραχές, είναι υπεύθυνη του θεραπευτηρίου " ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ".

 

Υπηρεσίες

  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Μουσικοθεραπεία
  • Μουσικοκινητική
  • Ψυχολογική Αξιολόγηση & Υποστήριξη
  • Ειδική Αγωγή
  • Συμβουλευτική, Σχολή γονέων

30236