Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λάρισα

ΝΤΟΛΑ - ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δ: (1ο) Μανουσάκη 5, Αγ. Χαράλαμπος, (2ο) Σίφνου 30, Μικρός Προφ. Ηλίας, τ.κ 41447, Λάρισα
T: 2410534714 (Μανουσάκη) | 2410613002 (Σίφνου) |

 

28105