Ταβέρνες Λάρισα

Ο ΒΛΑΧΟΣ
Παραδοσιακό Οβελιστήριο

Δ: Σίφνου 126, Νεράιδα, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2410670778 |

1480