Οφθαλμίατροι Λάρισα

ΣΟΦΙΑ Η. ΚΑΡΑΒΑΚΑ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Δ: Αλ. Παπαναστασίου 70, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410256255 | 6977997106

559