Εταιρείες Διεθνών & Εθνικών Μεταφορών Λάρισα

OIKONOMOU TRANS
Διεθνείς & Εθνικές Μεταφορές από το 1966

Υπ/νος: Κωνσταντίνος Αντ. Οικονόμου
Δ: Φειδίου 10, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410617279 | 6946060835, 6944434341
F: 2410617280
E: oikonomou.transports@gmail.com

27459