Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Λογιστικές | Φορολογικές Υπηρεσίες
Προγράμματα ΕΣΠΑ | Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου | ΑΣΕΠ

Υπ/νος: Αριστείδης Οντούλης
Δ: Παπακυριαζή 31, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410259896 |
F: 2410259896
E: info@isologismos.eu
W: isologismos.eu

Ο Ισολογισμός | Οντούλης Αριστείδης

Με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στο χώρο των λογιστικών υπηρεσιών σας παρέχουμε ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες και αποτελούμε τον οικονομικό σύμβουλο που ζητάει η επιχείρησή σας για την εξέλιξη της. Το προσωπικό μας είναι άρτια καταρτισμένο και σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε από κοινού το επιχειρηματικό σας σχέδιο.


Λογιστικές Υπηρεσίες

Η λογιστική αποτελεί εργαλείο του φορολογικού προγραμματισμού. Με κατάλληλες προσομειώσεις, μπορεί να επιτευχθεί η σημαντικότερη παροχή του Ισολογισμού, που είναι ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση της οικονομικής πορείας. Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών, στελεχώνεται από άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Είτε αφορά μεγάλες εταιρείες, είτε αφορά ιδιώτες, η φορολογική πληροφόρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος για κάθε οντότητα. Πάντα με γνώμονα την πρόληψη, η κάθε μας προσπάθεια έχει στόχο τον φορολογικό προγραμματισμό.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στον αγώνα χρηματοδότησης μία ιδέας, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι επιλογή κάθε νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης. Βρίσκουμε για εσάς το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, με σκοπό να καθοδηγήσουμε και να καταρτίσουμε την επιχειρησιακή σας πρόταση, με στόχο γρήγορη και πλήρη εκταμίευση του προϋπολογισμού σας.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία Συμμετοχής της Επιχείρησής σας σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (Ηλεκτρονικούς) & Προμηθειών. Αναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα) του Υπουργείου και Καταχώρηση των απαραίτητων εγγράφων.

ΑΣΕΠ

Η υπηρεσία προσφέρεται αμιγώς σε ιδιώτες, αφορά την υποβολή αίτησης για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που προκηρύσσονται για τακτικό προσωπικό, ή προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Αναλαμβάνουμε να υπολογίσουμε την μοριοδότηση σας, να σας βοηθήσουμε να συλλέξετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκάστοτε προκήρυξη και να υποβάλλουμε για λογαριασμό σας την ηλεκτρονική αίτηση έγκαιρα και έγκυρα.

 

www.isologismos.eu

27460