Ορθοπαιδικοί Λάρισα

Δρ. ΟΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Δ: Ανθίμου Γαζή 1 (Πλατεία Εβραίων), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410538077, 2410259890 |
F: 2410259890

339