Ιχθυοπωλεία | Ψάρια Λάρισα

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
Ιχθυοπωλεία σε Λάρισα & Πλαταμώνα

Υπ/νος: Γιώργος & Βασίλης Ι. Μυλωνάς
Δ: Κύπρου 15Β, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410287814 (Λάρισα) | 2352041373 (Πλαταμώνας)

27265