Κομμωτήρια Λάρισα

PANTELIS
Κομμωτήριο

Δ: Ρούσβελτ 27 & Παπακυριαζή, τ.κ , Λάρισα
T: 2410532843 |

17139