Συστήματα & Προιόντα Καθαρισμού Λάρισα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
Χαρτικά - Πλαστικά - Απορρυπαντικά

Υπ/νος: Στέλιος Παπαγεωργίου
Δ: Λαρίσης 59, Αμπελώνας, τ.κ 40400, Λάρισα
T: 2492033257 |
F: 2492033240

12929