Παραδοσιακά Καφενεία
Λάρισα

ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΓΗ

Παραδοσιακό Καφενείο
Δ: Ξάνθου 22, Λόφος Φρουρίου , τ.κ: 41221, Λάρισα
T: | 6955677250