Παθολόγοι Λάρισα

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΣΑIΤΗΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: 28ης Οκτωβρίου 14 & Κούμα, τ.κ , Λάρισα
T: 2413006205 | 6973594194

16992