Παθολόγοι Λάρισα

ΚΑΡΡΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικός Παθολόγος - Ηπατολόγος

Δ: Πάνος 14, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410236111 | 6977577178
F: 2410236111

19803