Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ
Φορολογικές Δηλώσεις | Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπ/νος: Βασιλεία & Κωνσταντίνα Πετράκου
Δ: Νικηταρά & Αγ. Μαρίνης 2 , τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2411103225 | Β. Πετράκου (6984258472) | Κ. Πετράκου (6974244715)
E: vasileiapetrakou@gmail.com

Βασιλεία Πετράκου

Οικονομολόγος | Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κωνσταντίνα Πετράκου

Λογίστρια | Φοροτεχνικός
Πτυχιούχος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών ΤΕΙ Θεσσαλίας

Παρέχονται ολοκληρωμένες λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με βάση την επιστημονική μας κατάρτιση και τις αρχές με τις οποίες εργαζόμαστε.

Παρέχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών:

  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

29688