Φυσικοθεραπευτές - Κέντρα Φυσικοθεραπείας Λάρισα

PHYSIO POULOULIS | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ
Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης

Δ: Φαρσάλων 61, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2416008121 | 6972288102
E: physiopouloulis@gmail.com

Physio Pouloulis | Φυσικοθεραπεία Πουλούλης

Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης στη Λάρισα


  • Αποκατάσταση | Ορθοπαιδική, Νευρολογική, Αθλητική
  • Θεραπευτική | Άσκηση, Μάλαξη, Περίδεση
  • Μετεγχειρητικά Περιστατικά
  • Αναπνευστική Θεραπεία
  • Laser
  • Tecar
  • TNS
  • Biofeedback
  • Gym
  • Clinical Pilates

30301