Παθολόγοι Λάρισα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: Κύπρου 45 & Ασκληπιού, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410287915 |
F: 2410287625

596