Πνευμονολόγοι
Φάρσαλα Ν. Λάρισας

01 siha logo

ΛΑΙΛΑ ΣΙΧΑ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Επιστημονικός συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Δ: Αχιλλέως 9, τ.κ: 40300, Φάρσαλα Ν. Λάρισας
T: 2491301067 | 6978744338
E: lailaosh88@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ

Ειδικός Πνευμονολόγος
Δ: Καναδά 4 , τ.κ: 40300, Φάρσαλα Ν. Λάρισας
T: 2491026016 |