Πνευμονολόγοι Λάρισα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος | Στρατιωτικός ιατρός

Δ: Παπακυριαζή 45, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2414003122 | 6983519358

19778