Πολιτιστικά Κέντρα - Σύλλογοι
Λάρισα

01 xoriamvos logo

ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Δ: Γαληνού 5, τ.κ: 41223, Λάρισα
T: 2411101963 |
E: xoriamvos@yahoo.gr