Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Λάρισα

PRIMA CONSULTING | Α. ΣΑΛΙΚΑΣ - Π. ΞΗΜΙΤΟΥΔΗ Ο.Ε.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Δ: Ασκληπιού 33, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2413020558 | 6973551791, 6983692493
E: prima.con@outlook.com

PRIMA CONSULTING | Α. ΣΑΛΙΚΑΣ - Π. ΞΗΜΙΤΟΥΔΗ Ο.Ε.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η PRIMA Consulting δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης με τη χρήση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ελληνικών ή Ευρωπαϊκών) και μη.
Αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP), καθώς και τη συμβουλευτική απασχόλησης (αιτήσεις ΑΣΕΠ, κατάρτιση βιογραφικών).

Στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Η πολιτική της PRIMA Consulting βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.

Η συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας διασφαλίζεται χάρη στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εκσυγχρονισμού και εξασφάλισης αξιόλογων συνεργασιών.

Prima Consulting

29816