Μηχανικοί Πολιτικοί Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
M.Sc. Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δ: Γ.Σεφέρη 10, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410554343 |
F: 2410554343
E: inf0@apopsiconstr.gr
W: apopsiconstr.gr

1077