Ταβέρνες Λάρισα

ΠΥΡΟΣΤΙΑ
Ταβέρνα | Ψησταριά | Αίθουσα Εκδηλώσεων

Δ: Δελέρια Τυρνάβου, τ.κ 40100, Λάρισα
T: 2492051422 |

27108