Φωτοβολταϊκά Συστήματα Λάρισα

ΡΕΝΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΕ (RENKO ENERGY )
Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Υπ/νος: Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Δ: Δέσπως Διαμαντίδου 3, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2410669005, 2411103449 | 6974628844 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
E: info@renko-energy.com, grammatia@renko-energy.com
W: renko-energy.com

Περιγραφή Επιχείρησης

H ΡΕΝΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.ΙΚΕ με έδρα τη Λάρισα, είναι μία εταιρεία προσανατολισμένη στη σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα.  

Κεντρικά σημεία στην επιχειρηματική μας φιλοσοφία είναι η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η εντιμότητα, η αξιοπιστία, η δέσμευση, η υλοποίηση με επαγγελματισμό και η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.  

 Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η Renko Energy έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO9001:2015ISO45001:2018,  ISO14001:2015, ISO50001:2018 και ISO 26000:2010 , αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Υπηρεσίες

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Αδειοδότηση – Μελέτη - Κατασκευή Φωτοβολταϊκών
 • Σύνδεση Φωτοβολταϊκών με το Δίκτυο
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου & Επενδυτικού Σχεδίου
 • Μελέτη Σκοπιμότητας Επένδυσης
 • Έτοιμες Άδειες Φωτοβολταϊκών Προς Πώληση
 • Έλεγχός Υπαρχουσών Αδειών Προς Πώληση & Εκτίμηση Τιμής
 • Φοροτεχνικές & Νομικές Υπηρεσίες Υλοποίησης με Εμπλεκομένους Φορείς
 • Προμήθεια Ποιοτικών Υλικών Ασφάλιση & Παρακολούθηση Έργου
 • Συντήρηση Εξοπλισμού & Καταγραφή Δεδομένων Απόδοσης

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Τακτική Και Προληπτική Ετήσια Συντήρηση
 • Έκτακτη ή Επεμβατική Συντήρηση
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Back-Office Services)
 • Καθημερινή Τηλε-Επιτήρηση Λειτουργίας (Remote Monitoring)

 

Διακρίσεις - Βραβεία - Πιστοποιήσεις (Αwards) 

ISO 9001:2015ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 και ISO 26000:2010  

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μηχανολόγος Μηχανικός | Email: cp@renko-energy.com

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-17:00

 

www.renko-energy.com

FIND US ON INSTAGRAM    FIND US ON FACEBOOK    FIND US ON LINKEDIN

30022