Φωτοβολταϊκά Συστήματα Λάρισα

RENKO ENERGY
Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Υπ/νος: Παπαγεωργίου Χρήστος
Δ: Παναγούλη 66 (1ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410669005 | 6974628844
E: support@renko-energy.com
W: renko-energy.com

Περιγραφή Επιχείρησης

H Renko Energy είναι μία εταιρία προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις ικανοποιεί, μεταφράζοντάς τις σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η Renko Energy έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Υπηρεσίες

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Αδειοδότηση – Μελέτη - Κατασκευή Φωτοβολταϊκών
 • Σύνδεση Φωτοβολταϊκών με το Δίκτυο
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου & Επενδυτικού Σχεδίου
 • Μελέτη Σκοπιμότητας Επένδυσης
 • Έτοιμες Άδειες Φωτοβολταϊκών Προς Πώληση
 • Έλεγχός Υπαρχουσών Αδειών Προς Πώληση & Εκτίμηση Τιμής
 • Φοροτεχνικές & Νομικές Υπηρεσίες Υλοποίησης με Εμπλεκομένους Φορείς
 • Προμήθεια Ποιοτικών Υλικών Ασφάλιση & Παρακολούθηση Έργου
 • Συντήρηση Εξοπλισμού & Καταγραφή Δεδομένων Απόδοσης

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Τακτική Και Προληπτική Ετήσια Συντήρηση
 • Έκτακτη ή Επεμβατική Συντήρηση
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Back-Office Services)
 • Καθημερινή Τηλε-Επιτήρηση Λειτουργίας (Remote Monitoring)

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

 Χρήστος Σ. Παπαγεωργίου | Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οικονομικά Ε.Μ.Π., PMP, Prince2

www.renko-energy.com

30022