Παθολόγοι Λάρισα

ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ειδικός Παθολόγος
Πτυχιούχος Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης | Ειδικευθείς στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

π. Υπεύθυνη Παθολογικού Τμήματος Κλινικής "Άγιος Νικήτας"

Υπ/νος: Ρουπακιά Αλεξάνδρα
Δ: Κύπρου & Νεοφύτου 1 (2ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410555880 | 6947701899
E: alroupakia@yahoo.gr

Ρουπακιά Αλεξάνδρα

Ειδικός Παθολόγος
Πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Ειδικευθείς στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
π. Υπεύθυνη Παθολογικού Τμήματος Κλινικής "Άγιος Νικήτας"

29716