Ρευματολόγοι Λάρισα

ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΣΑΚΚΑΣ, MD, DM, PhD(UK), FRCP(UK)(Hon)
Καθηγητής Ρευματολογίας - Παθολογίας
Διευθυντής, Kλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ: Παπαναστασίου 71 (3ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410255026 | 6974011344
E: lsakkas@med.uth.gr

Λάζαρος Ι. Σακκάς, MD, DM, PhD(UK), FRCP(UK)(Hon).

Καθηγητής Ρευματολογίας-Παθολογίας

Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διευθυντής, κλινική Ρευματολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κάτοχος ECFMG (USA)

Adjunct Assistant Professor,

Depαrtment of Rheumatology, Temple University School of Μedicine, Philadelphia, PA, USA,

Adjunct Professor,

Molecular Medicine, Old Dominion University, Norfolk, VA, USA

 

Δέχεται μόνο με ραντεβού

Παπαναστασίου 71, 3ος όροφος, Λάρισα (απέναντι από την πρώην Νομαρχία)

29580