Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λάρισα

ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΑΤΑ - ΜΠΟΥΤΛΑ
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Υπ/νος: Ελένη Σιαματά - Μπούτλα
Δ: Βόλου 78 (Κεντρικό) | Βόλου 120 (Υποκατάστημα), τ.κ 41336, Λάρισα
T: 2410415696 (Κεντρικό) | 2410555870 (Υποκατάστημα) | 6948885647
E: e.siamata@yahoo.gr

Ελένη Σιαματά - Μπούτλα | Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Καθηγήτρια Αγγλικών
Απόφοιτη ACT με διδακτική εμπειρία στο Αnatolia College of Thessaloniki
Εισηγήτρια σε θέματα Εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ σε Εταιρείες & Επιχειρήσεις

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΑΤΑ-ΜΠΟΥΤΛΑ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Διδάσκουμε:

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Όλων των επιπέδων από Pre-junior έως Proficiency μέσα από πρωτοποριακό σύστημα Super Course.

Παρέχουμε:

 • Προσωπική διδασκαλία με χρήση Διαδραστικού Πίνακα, Η/Υ και οπτικοακουστικών μέσων.
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (παιδιών-εφήβων-ενηλίκωνν)
 • Προσιτές τιμές
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Δανειστική βιβλιοθήκη

Προετοιμάζουμε με επιτυχία τους μαθητές μας για όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία:

 • Cambridge
 • Michigan
 • MSU
 • ESB
 • LRN
 • TOEIC
 • MET

27874