Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισα

ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΑΤΑ - ΜΠΟΥΤΛΑ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Υπ/νος: Ελένη Σιαματά - Μπούτλα
Δ: Βόλου 78, τ.κ 41336, Λάρισα
T: 2410415696 | 6948885647
E: e.siamata@yahoo.gr

Ελένη Σιαματά - Μπούτλα | Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Καθηγήτρια Φιλόλογος Κλασικής Ειδίκευσης Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια Αγγλικών
Εισηγήτρια σε θέματα Εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ σε Εταιρείες & Επιχειρήσεις

Το Φροντιστήριο ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΑΤΑ-ΜΠΟΥΤΛΑ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Το φροντιστήριό μας είναι μέλος της ομοσπονδίας Επαγγελματιών Φροντιστών Ελλάδος.

Απευθυνόμαστε:

Α) Σε μαθητές Δημοτικού:

Αναλαμβάνουμε την καθημερινή Σχολική Μελέτη μαθητών από την Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού με φυσική παρουσία δασκάλας και μέσα από το πρωτοποριακό σύστημα “Meleti-on line”.

Β) Σε μαθητές Γυμνάσιου:

Διαθέτουμε ολιγομελή τμήματα για μαθητές από Α’ –Γ’ Γυμνασίου παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο 20ωρων/ μήνα για τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών- Έκθεσης-Μαθηματικών-Φυσικής, ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών στο Λύκειο.

Γ) Σε μαθητές Λυκείου:

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των μαθητών από την Α’ –Γ’ Λυκείου για όλες τις ομάδες-κατευθύνσεις (Ανθρωπιστικών Σπουδών-Θετικών-Οικονομικών-Πληροφορικής) με στόχο την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Προσιτές τιμές

27866